Honlaptérkép Keresés

Főoldal > Magyarországi helyzet > Indikátorok

Indikátorok

A fenntartható fejlődés alakulását jelző mutatók, mutatószámok (indikátorok) célja, hogy egy adott ország, térség, település számára egyértelműen megmutassa a fenntarthatóság felé haladás mértékét, mérje az eredményeket, valamint lehetővé tegye az összehasonlítást a különböző időszakok, illetve nemzetközi szinten az országok, térségek között.

Az elmúlt évek során többféle mutatószám-rendszert fejlesztettek ki a világban (ENSZ, EU intézményei - Eurostat, EEA, OECD, egyes országok saját rendszerei). Ezek a rendszerek lehetnek számszerűsítettek, térképi ábrázolásúak (amelyben a hasonló jellemzőket azonos színnel jelölik), de közös tulajdonságuk, hogy sok elemből álló, összetett rendszerek.

Létezik egy más megközelítésű mutatószám is, az ún. "ökológiai láblenyomat". Ez azt mutatja meg, hogy egy adott ország, település a földrajzi kiterjedése hányszorosának megfelelő területet vesz igénybe ahhoz, hogy szükségleteit (élelmiszer, víz, ruházkodás, energia, szállítás, lakóhely, alapanyagok, stb.) kielégítse, illetve "megtermelt" hulladékát elhelyezze.

 

Az ENSZ fenntartható fejlődési mutatószám rendszere

A fenntartható fejlődés ENSZ programja (Agenda 21) 40. fejezetében szól a fenntartható fejlődés mutatószámairól, mint a jobb döntésekhez és hatékonyabb intézkedésekhez minden szinten biztos alapot nyújtó eszközről.
Az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága indikátor-rendszerének kidolgozását 1995-ben kezdték meg több, mint 30 ENSZ-, kormányközi, nem-kormányzati szervezet közreműködésével. A nemzeti beszámolásra is alkalmas, nemzetközi egyeztetések és tesztelések alapján kialakított rendszerben az alap-mutatószámokat témájuk szerint négy csoportba - szociális, környezeti, gazdasági és intézményi - sorolták, ezeken belül altémákat különítettek el az alábbiak szerint.

SZOCIÁLIS MUTATÓSZÁMOK
TÉMA ALTÉMA INDIKÁTOR
egyenlőség szegénység a szegénységi szint alatt élő népesség %-a
jövedelmi egyenlőtlenség indexe
munkanélküliségi ráta
nemek közötti egyenlőség a nők és férfiak átlagos kereseti aránya

egészség

tápláltsági szint a gyerekek tápláltsági szintje

halandóság
5 éves kor alatti halálozási arány
születéskor várható élettartam

szennyvíz

megfelelő szennyvíz-elhelyezés
ivóvíz biztonságos ivóvíz-ellátás
orvosi ellátás alapfokú orvosi ellátás
fertőző gyermekbetegségek elleni védőoltások
a fogamzásgátlás elterjedtsége
oktatás oktatási szint az általános, ill. középiskolát elvégzők aránya
írni-olvasni tudás felnőttek írni-olvasni tudási aránya
lakás lakáskörülmények egy főre jutó lakásterület
biztonság bűnözés 100 ezer főre jutó regisztrált bűnesetek száma
népesség

a népesség változása

a népesség növekedési rátája
városi népesség aránya
 
KÖRNYEZETI MUTATÓSZÁMOK
TÉMA ALTÉMA INDIKÁTOR
légkör éghajlatváltozás üvegház-hatású gázok kibocsátása
ózonréteg csökkenése ózonkárosító anyagok használata
levegőminőség légszennyező anyagok koncentrációja a városi területeken
föld mezőgazdaság művelhető és folyamatosan művelt terület
műtrágyák használata
mezőgazdasági növényvédőszerek használata
erdők erdőterületek aránya
fakitermelés intenzitása
elsivatagosodás elsivatagosodás által fenyegetett területek
urbanizáció városias települések területe
óceánok, tengerek és tenderpartok tengerparti zóna algakoncentráció a tengerparti vizekben
tengerparti területeken élő lakosság aránya
halászat éves zsákmány a főbb fajokból
édesvíz vízmennyiség éves vízkivétel a felszíni és felszín alatti vizekből a rendelkezésre álló teljes mennyiség százalékában
vízminőség biológiai oxigén igény a víztestekben
koli-koncentráció a vizekben
biológiai sokféleség ökoszisztémák a kiválasztott "kulcs" ökoszisztémák területe
a védett területek aránya
fajok a kiválasztott "kulcs" fajok gazdagsága
 
GAZDASÁGI MUTATÓSZÁMOK
TÉMA ALTÉMA INDIKÁTOR
gazdasági rendszer gazdasági teljesítmény egy főre jutó GDP
beruházások aránya a GDP-ben
kereskedelem áruk és szolgáltatások kereskedelmi egyensúlya
pénzügyi helyzet adósság a GNP arányában
adott vagy kapott ODA a GNP százalékában
fogyasztási és termelési minták anyagfelhasználás az anyagfelhasználás intenzitása
energiafelhasználás egy főre jutó éves energiafogyasztás
megújuló energiaforrások felhasználási aránya
energiafelhasználási intenzitás
hulladéktermelés és -gazdálkodás ipari és lakossági szilárd hulladék mennyisége
veszélyes hulladék
hulladék újrahasznosítás és újrahasználat
közlekedés egy főre jutó utazási távolság közlekedési mód szerint
 
INTÉZMÉNYI MUTATÓSZÁMOK
TÉMA ALTÉMA INDIKÁTOR
intézményi keretek a fenntartható fejlődés stratégiai végrehajtása Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia
nemzetközi együttműködés a ratifikált globális megállapodások végrehajtása
intézményi kapacitás információhoz jutás 1000 lakosra jutó Internet előfizetések száma
kommunikációs infrastruktúra 1000 főre jutó fő telefonvonalak száma
tudomány és technológia kutatás/fejlesztésre fordított összeg a GDP %-ában
katasztrófa készültség gazdasági és emberi veszteség természeti katasztrófák következtében