Honlaptérkép Keresés

Főoldal > Magyarországi helyzet > Intézmények, szervezetek > FFB

A hazai Fenntartható Fejlődés Bizottság

Az ENSZ 1992-es riói Környezet és Fejlődés Konferenciája által elfogadott átfogó program hazai megvalósítása érdekében 1993-ban a Kormány határozata alapján megalakult a magyar Fenntartható Fejlődés Bizottság. A bizottság készítette elő a témakörhöz kapcsolódó nemzetközi tárgyalásokon való részvételt, foglalkozott az azokon képviselendő állásponttal, illetve segítette a tárcaközi egyeztetést és a bizottságban képviselt nem-kormányzati szervezetekkel való kapcsolattartást. Vezetője a környezetvédelmi tárca vezetője lett, a bizottság működéséhez, a titkársági feladatok ellátásához a minisztérium biztosította a feltételeket. A bizottság konzultatív jelleggel működik; emellett a tagok rendszeresen kapnak írásos anyagokat tájékoztatásként vagy véleményezésre a fenntartható fejlődés tágan értelmezett szociális-gazdasági-környezeti témaköreiben a különböző eseményekről, programokról, tervezetekről.

A tárcaközi bizottságban megalakulásakor a belügyi, földművelésügyi, igazságügyi, ipari és kereskedelmi, közlekedési, hírközlési és vízügyi, művelődési és közoktatási, nemzetközi gazdasági kapcsolatokért felelős, népjóléti, pénzügyi tárca, valamint a Magyar Tudományos Akadémia, az OMFB, az Országos Atomenergia Bizottság képviselői mellett a környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek képviselői is helyet kaptak (a környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek Országos Találkozója - OT - delegálta a zöld szervezetek két képviselőjét, akik évről évre beszámolnak az OT előtt a bizottság tevékenységéről).

A hazai bizottság által koordinált tevékenységet nemzetközi szinten is elismerték: hazánk tagságát rendre megújították az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottságában, 1998-ban magyar alelnököt választott az ENSZ-bizottság, s Budapesten tartották meg 1998-ban a következő ülésszakot előkészítő magas szintű találkozót.

A 2002-es johannesburgi Fenntartható Fejlődési Világkonferenciára való felkészülés koordinálása érdekében a bizottság 2001 szeptemberében megújította tevékenységét: a bizottság elsődleges feladata lett a fenntartható fejlődés hazai koncepciójának, illetve stratégiájának előkészítése, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos teendők egyeztetése, emellett az európai integráció keretében az Európai Unió fenntartható fejlődési stratégiájából adódó hazai feladatokra való felkészülés elősegítése.

A bizottság elnöke a Kormány képviseletében dr. Kóródi Mária környezetvédelmi és vízügyi miniszter, a társelnöki feladatokat Láng István akadémikus (Magyar Tudományos Akadémia) látja el, a bizottság titkára dr. Faragó Tibor (KvVM). Jelenleg a bizottság tagjai a Miniszterelnöki Hivatal, valamennyi minisztérium, az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal képviselői, valamint az OT döntése alapján a Magyar Természetvédők Szövetsége és az Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért képviselői.

A bizottság úgy foglalt állást, hogy erősíteni kell az együttműködést a fenntartható fejlődéssel, illetve a nemzetközi programokkal kapcsolatos felkészülési, egyeztetési feladatok hatékony megoldása érdekében a különböző érdekképviseleti szervezetekkel, a társadalmi csoportok képviselőivel.

A korábbi évekhez hasonlóan a bizottság tájékoztató kiadványok készítését is tervezi. Elsőként az Európai Unió Fenntartható Fejlődési Stratégiája és az ehhez kapcsolódó dokumentumok, értékelések kiadása történt meg. 2002. tavaszán. A johannesburgi konferenciára készült el angol nyelven a fenntartható fejlődés magyarországi indikátorairól (mutatószámairól) szóló kiadvány, amely hamarosan magyar nyelven is megjelenik. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos információk minél szélesebb körű terjesztése érdekében készült el a jelen honlap is. Az említett kiadványok is letölthetők a honlapról.

A bizottság titkársági feladatait a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fenntartható Fejlődés Önálló Osztálya látja el, a bizottság, illetve annak titkársága saját e-mail címmel is rendelkezik (ffb@mail.ktm.hu).